Centern, vill nu ha kvar Kärnkraften!

Idag så är det dags att presentera en av våra Gröna Partiers syn på Kärnkraft. Jag pratar nu om Centern, det parti som tidigare kämpade hårt för bondesamhället och miljön. Centern har länge kämpat emot de andra borgerliga partiernas åsikt om att behålla kärnkraften, men för inte så länge sedan så skedde en kappvändning som heter duga. I år så går de till val med att ha kvar kärnkraften under överskådlig tid. Låt oss se vad deras valmanifest säger.


Centerns valmanifest angående Kärnkraft:
För att klara klimatutmaningen måste den svenska energimixen vila på tre ben. Två av benen, vattenkraft och kärnkraft, är sedan tidigare väletablerade i Sverige och står idag för majoriteten av vår elförsörjning. På sikt anser Centerpartiet att kärnkraften bör fasas ut, eftersom det rör sig om en icke-förnybar energikälla som dessutom är förknippad med stora risker.

Kärnkraften beskrivs ofta som en energikälla utan påverkan på klimatet. Men både i driften av kärnkraftverken och i uranbrytningen används olja. Uranet, som används som bränsle, är liksom oljan en ändlig resurs. Brytningen av uran påverkar miljön negativt och medför hälsorisker för arbetarna.

Förvaringen av kärnavfallet är problematiskt eftersom det är radioaktivt i tiotusentals år. På lång sikt är inte kärnkraft ett hållbart alternativ. Investeringar måste göras för att utveckla nya energikällor, främst på grund av att förnybar energi är att föredra men också för att dagens reaktorer börjar bli gamla.


Centerpartiet tillsammans med Allians för Sverige:
•presenterade den 5 februari 2009 en energi- och klimatöverenskommelse. Den innebär att kärnkraften kommer att vara en viktig del av svensk elproduktion under överskådlig tid. En förutsättning för det framtida utnyttjandet av kärnkraft är dock att tillstånd endast kommer att ges för nya reaktorer i den mån de ersätter befintliga reaktorer i drift och att de lokaliseras på de platser som idag hyser sådana reaktorer. Samtidigt som det utreds hur äldre kärnkraftsreaktorer kan ersättas med nya ses skadeståndsansvaret över.

Centerpartiet vill:
•att utfasningen av kärnkraften ska ske till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad och med minsta möjliga risk för störningar i elförsörjningen.
•investera i forskning och utveckling för att möjliggöra utvecklingen av alternativa energikällor.
•ha höga miljökrav vad gäller all mineralutvinning.


Centern, Centern...det är helt tydligt att man har accepterat detta bara för att inte bråka med de andra blå partierna. Att de säger att man ska ha kvar kärnkraften inom överskådlig tid, det är ett sätt att säga att "Ja, vi vill egentligen inte byta bort den". Att de sedan nämner att man ska investera i forskning och ha hög miljökrav, är bara ett sätt att försöka bibehålla sin miljöstämpel. De alternativa energikällorna finns redan här, Tyskland är till exempel känt för sina enorma vindkraftverk, en energikälla som knappt utnyttjas i vårat land. Solceller och dylikt kan användas med framgång här i Sverige på sommarhalvåret, speciellt i Norr där det finns midnattssol. För att inte tala om att använda energisnål teknik, såsom lågenergilampor.

Ja, möjligheterna för att inte använda kärnkraft är många, det är egentligen bara att bekvämlighet som man fortsätter att låta dessa stora miljöförstörande kraftverk finnas kvar. Det är faktiskt väldigt dumt.

1 kommentarer:

Cleo 13 september 2010 07:07  

Uuu... Det låt inge skoj hur de kovänder...

Räknare

Min blogg

I poeters sällskap så trivs jag
Bland böcker och ord finns jag
Med kameran i högsta hugg syns jag
Skrålandes för full hals hörs jag
Detta är min vardag

Detta är Jag!

Bloggintresserade

Bloggportaler

Blogg listad på Bloggtoppen.se Topplista Reggad på Commo.se Vardagsbetraktelser bloggar BlogRankers.com Blogarama - Blog Directory Bloggparaden read the printed word!